Kvalitetssikring

Produktrealisering via 6-sigma metoden.

Når et produkt skal realiseres, starter kvalitetssikringen allerede i forbindelse med beskrivelsen af de behov produktet skal dække, og de krav som produktet skal leve op. 6-sigma metoden har værktøjer til anvendelse i alle faser af et produktrealiserings projekt.  

Ved anvendelse af 6-sigma metoden sikrer vi, at vi helt fra start er på forkant med kvalitetssikringen , - og at designet af produktet modsvarer det forventede produktions setup. 

Et stabilt produktionssetup er grundlaget for at undgå kvalitetsproblemer. Det at forebygge og undgå kvalitetsproblemer er langt at foretrække fremfor at løse kvalitetsproblemer. 

Cre8tek baserer sin tilgang til kvalitet på Six Sigma metoden og har mange års ingeniørmæssig erfaring indenfor kvalitetsstyring, NPI og produktionsstyring. Vi garantere for at tilgangen til kvalitetssikringen passer til det reelle behov. Uanset om de månedlige mængder skal tælles i hundreder eller millioner.

Fakta...
Hvis en process ligger inden for 6-sigma kan 99,99966 % af de fremstillede produkter statistisk forventes at være fri for defekter (3,4 fejl per million). Six Sigma filosofien sætter et mål om "six sigma" for alle fremstillingsprocesser.

nyhedsbrev  Modtag de seneste nyheder

nyhedsbrev


Modtag de seneste nyheder


Kontakt